Regndroppsterapi

335.JPG

Irene Jonsson

Tel. 073-43 88 501


Engagemang och intresse för människan är den röda tråden både privat och i mitt verksamma yrkesliv. Detta och min 3-åriga utbildning till psykosyntesterapeut på Huma Nova i Malmö har gett mig tro och tillit till människans egen förmåga att i sig själva finna vägar till ett meningsfullt liv.