top header

Regndroppsterapi

Föreläsning lörd. 21 aug kl:17.20 och torsdag 25 aug kl: 17.40

bild
bild

Vad är regndroppsterapi?

Massagen görs med 100 % rena essentiella terapeutiska oljor från Young Living Essential Oils. Oljorna masseras in under fötternas reflexpunkter och längs med ryggraden. Det stimulerar en elektrisk laddning som följer nervbanorna fram till den punkt där det finns en blockering som kan orsakas av gifter, syrebrist eller skadad vävnad. Oljornas egenskaper skapar en miljö i vilket sjudomar, virus, svamp bakterier inte kan överleva. Oljan absorberas och förs ut i kroppens alla celler inom några minuter.

bild

Regndroppsmassagen med oljorna bygger på dokumenterade vetenskapliga studier där gynnsamma effekter på många typer av skolios och ryggradsförskjutningar beror på virus eller bakterier som ligger ”sovande” längs ryggraden. Detta orsakar inflammation vilket i sin tur gör att ryggraden blir sned. Oljornas egenskaper täcker många olika områden såsom bl.a. ; förbättrad blodcirkulation, stärkande vid sorg och nedstämdhet, kramplösande, balanserar energiflödet, öppnar upp andningsvägarna och mycket mer.


Läsa mera...

Läs mera på min hemsida: www.irenejonsson.com

bild

Vem är Irene Johnsson?

Jag arbetar som samtalsterapeut inom Psykosyntes och EFT terapi (Emotionel Freedom Techniques ). Mitt tidigare arbete inom akutsjukvården och äldreomsorgen har gett mig lång erfarenhet av mänskliga möten i både sorg och glädje.
Engagemang och intresse för människan är den röda tråden både privat och i mitt verksamma yrkesliv. Detta och min 3-åriga utbildning till psykosyntesterapeut på Huma Nova i Malmö har gett mig tro och tillit till människans egen förmåga att i sig själva finna vägar till ett meningsfullt liv.
Kontakta mej: 0734-38 85 01 eller irene.j@helsingborgwellness.se

Läs mera...

Jag håller kurser i personlig och själslig utveckling och kompletterar med b la taktil massage, chakrabalansering och healing.
Jag arbetar också på hälsohemmet Mistelgården där vi ofta har svårt sjuka gäster med bl.a. a cancer, mage och tarm problem, allergi, övervikt.
I mitt arbete använder jag mig av olika metoder/redskap beroende på klientens behov men till syvende och sist är det ändå tillit och förtroende mellan terapeut och klient som är det viktigaste. Läs mera på min hemsida: www.irenejohsson.com

När? Var? Investering?

När? Tidsbeställning

Var? Helsingborg Wellness 5 vån i "Lilla rummet"

Investering? 600 kr ca 1 tim