top header

Psykosyntesterapi

bild

Vågar du släppa kontrollen??

Släpp på kontrollen - Vågar Du??
Under en helg får du möjlighet att släppa dig själv fri både till kropp och själ
En Workshop för dig som vill komma i kontakt med din kreativitet, släppa spänningar genom att måla, dansa och knacka (Eft).
20-21 juli eller 10-11 augusti i Margaretetorp.
Tel 073 4388501 irene.j@helsingborgwellness.se


för mer ifo tryck här

bild

Vad är psykosyntes terapi?

Psykosyntesen är en psykologi för självförverkligande. Det är också en lära om kärlek som accepterar oss som vi är och manar fram det vi kan bli - vår potential. Vi arbetar framförallt utifrån samtalet, men också andra metoder som bl.a. gestaltövningar, rita/måla, KBT.
Psykosyntesen uppmanar människan att se personliga svårigheter och tillkortakommande som en potential till utveckling och inte som en belastning eller begränsning.

Läs mer...

Roberto Assagioli, italiensk läkare, psykiater och grundare till psykosyntesen integrerade västerländskt synsätt med österländska tankar och skapade en dynamisk psykologi som skulle vara till praktisk nytta för oss människor. Psykosyntesen är en bred och inspirerande modell för personlig och själslig utveckling.

bild

Varför psykosyntes terapi?

Psykosyntesen medverkar till psykisk hälsa genom sin strävan efter helhet dvs. kropp, själ, intellekt, känslor och ande som samarbetspartners.
Psykosyntesen hjälper oss att lära känna oss själv på det djupaste planet. Roberto Assagioli uttryckte sig enligt följande- ”Psykosyntesen är en metod för psykologisk utveckling och självförverkligande för dem som vägrar att bli slavar åt sina inre spöken eller yttre påverkan. För dem som vägrar att passivt ge efter för de psykologisk spel som pågår inom dem, utan istället är beslutna att bli herrar över sina egna liv”.


Läs mer...

bild

Vem är Irene Jonsson?

Jag arbetar som samtalsterapeut inom Psykosyntes och EFT terapi (Emotionel Freedom Techniques ). Mitt tidigare arbete inom akutsjukvården och äldreomsorgen har gett mig lång erfarenhet av mänskliga möten i både sorg och glädje.
Engagemang och intresse för människan är den röda tråden både privat och i mitt verksamma yrkesliv. Detta och min 3-åriga utbildning till psykosyntesterapeut på Huma Nova i Malmö har gett mig tro och tillit till människans egen förmåga att i sig själva finna vägar till ett meningsfullt liv.
Jag arbetar också på ett hälsohem- www.Mistelgarden.se
Kontakta mej: 0734-38 85 01 eller irene.j@helsingborgwellness.se

Läs mer...

Jag håller kurser i personlig och själslig utveckling och kompletterar med b la taktil massage, chakrabalansering och healing.
Jag arbetar också på hälsohemmet Mistelgården där vi ofta har svårt sjuka gäster med bl.a. a cancer, mage och tarm problem, allergi, övervikt.
I mitt arbete använder jag mig av olika metoder/redskap beroende på klientens behov men till syvende och sist är det ändå tillit och förtroende mellan terapeut och klient som är det viktigaste.
Läs mera på min hemsida: www.irenejohsson.com

När? Var? Investering?

När? Tidsbeställning

Var? Helsingborg Wellness 5 vån i "Lilla rummet"

Investering? 500kr/tim