top header

Företag

bild

Träning, behandling och hälsoutveckling

Vi på Helsingborg Wellness kan erbjuda förebyggande och behandlande träningsformer och terapier, samt Hälsoutveckling på Er arbetsplats, både individuellt och i grupp.

Det är oftast små och enkla förändringar som gör skillnaden. Genom att vara "steget före" och förebygga ev. skador, sjukdomar och utmattningssyndrom kan man minska antal sjukdagar drastiskt.

Vi arbetar också med en analys och ett utvecklingsprogram, för att skapa företagets unika Hälsoplan, en strategi för en medveten och hälsosam arbetsvardag. Läs mer om det här nedan.

Titta gärna under ”Träning för kropp & själ” respektive ”Behandlingar” här på vår hemsida för att få en överblick av vad vi kan erbjuda. Vi anordnar även Event till Möhippa, Kick Off, Konferens etc.

bild

Hälsoutveckling på Er arbetsplats


Vi arbetar med en analys som visar hur arbetsgruppen mår och hur arbetsvardagen fungerar. Därefter får deltagarna genomgå ett utvecklingsprogram där analysresultatet utgör en grund, för att skapa ett hälsosamt arbetsklimat och en meningsfull och fungerande arbetsvardag.

Målet är att få medarbetare som utvecklas och trivs både inom sitt yrke och som människor. Då kan företaget behålla duktig personal och förebygga dyrbara sjukskrivningar. Företaget får en arbetsmiljö som stimulerar till kreativitet, glädje och samarbete, vilket ger ökad produktivitet, konkurrenskraft och kvalité.

Utvecklingsprogrammet innehåller även kommunikationsövningar, mindfulness och inspirerande moment för att skapa en dynamisk, kreativ och avspänd atmosfär.Kontakta oss, så hjälper vi Er!

Hur förbättras hälsan på Din arbetsplats?

* Träning/behandling i förebyggande syfte
* Träning/behandling i behandlande syfte
* Träning, enskilt eller i grupp/ hos oss eller på arbetsplatsen
* Massage/naprapati/sjukgymnastik hos oss eller på arbetsplatsen
* Kostrådgivnings kurs/föredrag
* Hälsoutveckling med hjälp av analys och utvecklingsprogram

Kontakta oss för ett upplägg som passar just Ert företag!

Carola Fischer: 070-541 25 22 eller carola@helsingborgwellness.se