top header

RelationsCoaching - par - familj - grupp

bild

Vad är coaching?

Det är en form av samtal, övningar och redskap som öppnar upp dörrar till dörrar till bättre välbefinnande. Man fokuserar på här och nu och framåt. Vi sätter upp mål och delmål. Tre viktiga frågor vi arbetar med- Hur kan vi ta oss vidare. När kan vi ta oss vidare. Varför ska vi ta oss vidare? Både mellan sessionerna och under får man uppgifter och övningar till nästa möte.

bild

Varför coaching?

Det hjälper till att strukturera upp livet. Du får redskap att komma förbi hinder som kan uppstå på vägen. Man ser och uttrycker sina behov på ett vänligt konstruktivt sätt och i slutändan får man större självkännedom. Ibland får vi tunnelseende och behöver en opartisk vinkling för att få nya insikter.

Läs mera...

Relationer handlar nästan alltid om kommunikation eller brist på kommunikation

I alla relationer handlar det om det egna ansvaret för agerande och för att bryta ett beteendemönster eller händelseförlopp. Det handlar om att bekräfta den andres behov utan att göra avkall på dina egna. Kommunikation kan ske på olika sätt, inte bara verbalt utan också genom handlingar och kroppsspråk. Oavsett i vilken relation du befinner dig i är relationen till dig själv den viktigaste. Goda relationer bygger på god självkännedom.

bild

Vem är Irene Johnsson

Jag arbetar som samtalsterapeut inom Psykosyntes och EFT terapi (Emotionel Freedom Techniques )och Relationscoach. Mitt tidigare arbete inom akutsjukvården och äldreomsorgen har gett mig lång erfarenhet av mänskliga möten i både sorg och glädje.
Engagemang och intresse för människan är den röda tråden både privat och i mitt verksamma yrkesliv. Detta och min 3-åriga utbildning till psykosyntesterapeut på Huma Nova i Malmö har gett mig tro och tillit till människans egen förmåga att i sig själva finna vägar till ett meningsfullt liv.
Kontakta mej: 0734-38 85 01 eller irene.j@helsingborgwellness.se

När? Var? Investering?

När?

Var? 5e våningen i "Lilla rummet"

Investering?