top header

Qi Gong

bild

Vad är Qi Gong?

Qi är enligt kinesisk filosofi den livsenergi som genomsyrar hela universum och allt levande, så också människan. Gong betyder färdighet. Öva Qigong innebär i korthet att öva upp sin livsenergi. Eller att odla livet som kineserna uttrycker det.
I Qigong är kropp och själ ett. Övningarna går delvis ut på att underlätta cirkulationen av Qi i kroppen genom att koordinera formen med koncentrationen och andningen. Den yttre formen är ofta enkel och färdigheten ligger på ett inre plan. Stress kan hindra flödet av Qi vilket gör att vår möjlighet till självläkning reduceras.
Genom Qigong rensas ovidkommande tankar bort så att sinnet blir stilla. Om Qi stagnerar orsakar det blockeringar som kan leda till olika sjukdomar. Att inte fylla på med ny energi kan jämföras med att bada i samma badvatten under en längre period...

Läs mera...

Att inte fylla på med ny energi kan jämföras med att bada i samma badvatten under en längre period. Det fungerar på samma sätt med våra kroppar, vi måste ha ny energi, ny Qi, för att hålla oss friska.

Qigong är baserad på principerna kring traditionell kinesisk medicin, som i sin tur utgår från förståelsen av Yin- och Yangkonceptet, de fem elementen, akupunkturpunkterna, meridianer och Dantian (kroppens center där Qi lagras).

Ursprunget till Qigong ligger långt tillbaka i tiden. De äldsta dokumenten med liknande rörelser är daterade till tvåtusenfemhundra år sedan. I sin nuvarande utformning är den ett par hundra år gammal. Det är en förebyggande attityd som präglar det traditionellt kinesiska sättet att se på hälsan.

Eller som kineserna uttrycker saken: ”Det är för sent att gräva brunnen när du är törstig”.

Varför Qi Gong?

Qigong är alltså ett utmärkt sätt att förebygga obalanser och i förlängningen, sjukdomar. Även andra vinster är väldokumenterade. Förutom att mjuka upp stela leder, stärka muskulaturen och öka koordinationsförmågan så verkar Qigong avstressande och förhöjande på koncentrationsförmågan. Övningarna ökar kroppsmedvetenheten, stärker immunförsvaret och reglerar blodtrycket. Övningarna utgår alltid från individen. Alla kan med behållning öva Qigong.

bild

Vem är Malena?

Jag har övat Qi gong och de så kallade Kinas inre kampkonster (Taiji quan, Bagua zhang) i över tjugo år och har varit instruktör i ett par års tid. Nu undervisar jag Qi gong i He xiang gong, det vill säga, ”den flygande tranans” form. Jag har varit i Kina vid tre tillfällen för att studera. Senast 2007 och 2010 besökte jag de heliga taoistiska bergen i Wudang shan och övade där formen Yang shen gong, ”de fem elementen” samt ”Wudang shan Taji 36” för mästaren Chen Li Sheng.

Du kan kontakta mej på: 070-313 84 20 eller malena@helsingborgwellness.se
Se även min hemsida: malenasarman.se

Läs mera...

Jag har en Filosofie Magisterexamen i medie- och kommunikationsvetenskap och en lärarexamen på Kombinationsutbildningen på Stockholms universitet. Förutom litteraturvetenskap, idéhistoria och svenska också jag studerat beteendevetenskap. Utöver det är jag certifierad ICF-coach sedan 2008 och arbetar för närvarande som handläggare på en statlig myndighet.

För ytterligare information: www.malenasarman.se

När? Var? Investering?

När? Torsdagar 16.45 - 17.45 med start den 8 februari 2018.


Var? I salen på Helsingborg Wellness.

Investering? 1990 kronor för 12 gånger.