top header

Emotional Freedom Techniques

bild

Vågar du släppa kontrollen???

Släpp på kontrollen- Vågar du??
Under en helg får du möjlighet att släppa dig själv fri både till kropp och själ.
En workshop för dig som vill komma i kontakt med din kreativitet, släppa spänningar genom att måla, dansa och knacka(Eft).
20-21 juli eller 10-11 juli i Margaretetorp
Tel. 073 4388501 irene.j@helsingborgwellness.se

För mer information, tryck här!

bild

Vad är EFT (Emotional Freedom Techniques)?

EFT är den nya tidens energipsykologi. Den är en revolutionerande snabb och effektiv metod att eliminera eller minska olika slags fysiska och känslomässiga problem. Eft kommer från Tft – tankefältsterapi som i sin tur baseras på kinesisk medicin, kinesiologi och KBT. Enkelt beskrivet är Eft en fokuserad psykologisk akupressur som balanserar meridiansystemet. Modern forskning visar klara samband mellan känslor och hälsa. Våra känslor uppstår som svar på våra upplevelser.

Läs mera...

bild

När vi känner ångest, ilska, oro eller liknande känslor uppstår en störning eller avbrott i kroppens energisystem. Om känslorna inte hanteras så snart som möjligt utan nonchaleras eller trycks ner, uppstår så småningom fysiska problem som migrän magproblem, depression od. Med energipsykologiska metoder som Eft påverkas bakomliggande orsaker till fysiska och känslomässiga problem eftersom energisystemet är kopplat till vårt undermedvetna.
För ytterligare mer information: www.irenejonsson.com

bild

Varför EFT (Emotional Freedom Techniques)?

Eft är en hjälp till självhjälp som är enkel att lära sig. Eftersom vårt energisystem är kopplat till vårt undermedvetna ( som praktiskt taget styr vårt liv ) är helandet permanent och inte symtomrelaterat. Vi kan ”avprogrammera” gamla minnen, händelser och föreställningar från barndomen och framåt som inte gagnar oss längre.
Eft är bra för dig som: känner oro, ångest, skuldkänslor, rädslor, tvångstankar. Olika beroende som: spel, tobak, shopping. Olika sjukdomar. Relationsproblem, svartsjuka, avundsjuka. Bättre framgång i yrkesliv, studier, privatliv.

Läs mera...

Läs mera på min hemsida: www.irenejonsson.com

bild

Vem är Irene Johnsson

Jag arbetar som samtalsterapeut inom Psykosyntes och EFT terapi (Emotionel Freedom Techniques ). Mitt tidigare arbete inom akutsjukvården och äldreomsorgen har gett mig lång erfarenhet av mänskliga möten i både sorg och glädje.
Engagemang och intresse för människan är den röda tråden både privat och i mitt verksamma yrkesliv. Detta och min 3-åriga utbildning till psykosyntesterapeut på Huma Nova i Malmö har gett mig tro och tillit till människans egen förmåga att i sig själva finna vägar till ett meningsfullt liv.
Kontakta mej: 0734-38 85 01 eller irene.j@helsingborgwellness.se

Läs mera...

Jag håller kurser i personlig och själslig utveckling och kompletterar med b la taktil massage, chakrabalansering och healing.
Jag arbetar också på hälsohemmet Mistelgården där vi ofta har svårt sjuka gäster med bl.a. a cancer, mage och tarm problem, allergi, övervikt.
I mitt arbete använder jag mig av olika metoder/redskap beroende på klientens behov men till syvende och sist är det ändå tillit och förtroende mellan terapeut och klient som är det viktigaste. Läs mera på min hemsida: www.irenejohsson.com

När? Var? Investering?

När? Tidsbeställning

Var? Helsingborg Wellness 5 vån i "lilla rummet"

Kostnad? 500 kr/tim